Originalbagarn Certifierat för EKO-logisk produktion

Originalbagarn Certifierat för EKO-logisk produktion 2014-10-30

Vid övertagandet av Växjöbagarn initierade Originalbagarn tre olika
certifieringsprocesser. Bolagets IP-certifikat är klart sedan tidigare och nu
har även certifiering enligt EU-lövet slutförts. Det innebär att Originalbagarn
dokumenterat de rutiner och produktionsmetoder som krävs för Ekologisk
produktion.

Bolagets leverantörer av Ekologiska  råvaror, liksom produkterna, har också granskats och funnits godkända.

Originalbagarns arbete med den tredje certifieringen, BRC, som speciellt riktar sig mot företag
inom EMV-produktion fortsätter enligt plan. Styrelsen har tidigare beslutat att
BRC-certifieringen ska vara klar senast 1.7.2015 och bolaget har ytterligare
intensifierat arbetet i samarbete med certifieringskonsulten Anticimex.

Som en naturlig del av certifieringsprocesserna fortsätter bolaget kontinuerligt med
utbildning och fortbildning inom HACCP.