Originalbagarn erhöll BRC-Certifikat

Originalbagarn har under sitt första verksamhetsår genomfört tre Certifieringar varav den allra viktigaste, BRC-Certifiering, nu slutförts med allra bästa resultat, Grade A. 

Certifieringsarbetet har letts av COO/VD Lotta Norling och Stf Platschef, Kvalites- och Miljöansvarig Marlene Lundgren i nära samarbete med konsultföretaget Anticimex.

Certifieringen innebär att Originalbagarn visat att vi håller högsta standard avseende Kvalitet, Rutiner, Styrning, Kontroll och Dokumentation mm. under de över 400 ”Skall-krav” som ryms inom BRC.

I BRC-reglementet ingår även en omfattande leverantörskontroll där Originalbagarn visat att alla viktiga samarbetspartners fyller de kvalietskrav som finns för en leverantör till ett BRC-företag.

Originalbagarn är också certifierat för Ekologisk produktion genom att vi erhåll EU-lövets certifikat i Oktober 2014.