Månad: mars 2016

Nynäsbageriet går samman med Originalbagarn

Som tidigare meddelats har Originalbagarn sedan en tid förhandlat om samgående med ett annat bageri i Stockholmsregionen. Nynäsbageriet i Nynäshamn går nu samman med Originalbagarn och blir Sveriges största renodlade EMV-bageri. Avtal är redan signerat och det formella samgåendet sker per sista mars 2016. Under våren 2016 genomför Orginalbagarn AB en emission och ägarspridning inför […]