bild_fastighet

Nynäsbageriet går samman med Originalbagarn

Originalbagarn AB är Sveriges ledande EMV-bageri som endast bakar på beställning av matbröd till större livsmedelskedjor, grossister och även till andra bagerier. EMV-Bageriet i Växjö är ett av landets största med en produktions-kapacitet på upp mot 30 miljoner bröd på tre industriella linjer. Originalbagarn är certifierade för Ekologisk produktion och är dessutom likt Nynäsbageriet certifierade under branschens viktigaste certifikat BRC.

Under våren 2016 genomför Orginalbagarn AB en emission och ägarspridning inför listning senare under våren/försommaren.  www.originalbagarn.se

Läs mer om Originalbagarn och samgåendet under fliken Originalbagarn