VD Brev September

Dags för avstamp

Vi har haft ett intensivt och spännande arbete efter förvärvet av Nynäsbageriet. Plötsligt är vi en koncern som ska omsätta 100 mkr under året (dryga 80 mkr under 2015). Att vi dragit ner siffran något för 2016 beror på några faktorer av engångskaraktär under första halvåret. Vår långsiktiga prognos kvarstår som tidigare liksom våra tillväxtmål. Viktigast var kanske att det fanns en del överlappning på kundsidan, där ett par viktiga kunder fanns i budgetarna för båda bolagen, som varande kund i det ena och blivande kund hos det andra.  Vad vi märkte var att vi som de enda stora EMV-bagerierna slogs på samma marknad, delvis med priset som vapen. Nu ska vi lägga arbete på att normalisera prisbilden och därmed öka lönsamheten. När jag tillträdde som ny VD i samband med sammanslagningen blev min uppgift också att gå igenom lager och inventarier liksom immateriella tillgångar. Det ledde till en del nedskrivningar av engångskaraktär som påverkar resultatet första halvåret.

ICA och handlarna

Under våren började vi också baka till ICA där vi har sju fina produkter i sortimentet ICAs egna. Vad vi upptäckt är att ICA-handlarnas vana vid att få hjälp med plock i hyllorna är djupare rotat än vi anat. Det betyder att etableringstiden blir längre än vad både vi och ICAs centrala marknadsavdelning beräknat. Sakta men säkert ökar försäljningen på ICA i takt med att handlarna provar våra produkter och vänjer sig vid att de faktiskt får betalt för merarbetet i högre marginaler och får nya efterfrågade ICAs egna produkter att sälja. Det är fortfarande ändå så att varje enskild ICA-handlare själv bestämmer om sitt sortiment. Vi ser mycket fram mot sensommarens stora kampanjer som kan bli en välkommen kick off. Vi har ju redan ICA som vår största kund på söta bröd som Kanelbullar och Längder så potentialen känner vi väl och tiden verkar för oss.

Nya stora avtal

Vi har nästan alla stora kedjor, med ett par undantag i södra Sverige, på vår kundlista. Antingen på kaffebröd eller på matbröd. Nu har vi tecknat ett avtal med COOP om att leverera EMV matbröd till dem. Till en början sju produkter varav två är Ekologiska och KRAV-märkta och ska säljas under varumärket Änglamark. De kommer också att vara extra D-vitaminberikade i samarbete med företaget Viasolde.
COOP bestämmer centralt över sortimentet ute i de 655 butikerna vilket gör det enklare att göra prognos. Nu handlar det om att vinna konsumentens hjärta och smaksinne och där vet vi att vi ligger väl i klass med de stora drakarna.
Vårt kaffebröd från Nynäsbageriet finns redan i deras frysdiskar och alla rutiner för leverans finns på plats.
Vi för också diskussioner om att våra gamla matbrödskunder ska börja köpa vårt Kaffebröd och där finns utrymme för riktigt stora volymer. Vi säljer redan nu över 20 miljoner Kanelbullar om året.

Synergier

Mycket av synergiarbetet har hamnat på efterkälken under semestrarna där tillfällig personal haft tillräckligt med de dagliga uppgifterna. Nu börjar Sverige äntligen vakna till liv igen och vi står taggade inför våra stora uppgifter i höst. Samtidigt flyttar vi produktion från den ena fabriken till den andra för att optimera användandet av personal och utrustning. En utmaning är att en av våra stora frysleverantörer slagit i taket på grund av våra stora volymer och plötsligt blev det som såg ut som en evig resurs istället en flaskhals. Nu jobbar vi på alternativ vilket ställer krav på planering och logistik, samtidigt som det kostar pengar tyvärr. Självklart väcker detta diskussioner om att skaffa egen fryskapacitet och där utreder vi konsekvenser och kostnader.

Nyemission och Börsen

Kanske jag borde inlett med avsnittet alla väntar på. ”När kommer aktien på börsen”´?” Jo vi är klara med allt utom att spridningen är för dålig. NGM kräver att vi får ut ytterligare 5 % av bolagets aktier i det de kallar ”Free float”, d.v.s. aktier som kan förväntas handlas med på börsen. Det betyder att vi ska genomföra ytterligare en nyemission vilket också är nödvändigt för att stärka bolagets likviditet. Sammanslagningen och omorganisationen har ätit upp den kassa vi tog in i våras och vi står nu inför att fylla på och som sagt också minska nuvarande huvudägares andel av bolaget. Samtidigt kräver våra nya kunder och de enorma volymerna att vi bygger lager i och det tär på likviditeten men det är så marknaden ser ut. Vi räknar med att lagerhålla för 3-5 m.kr under topparna. Helst vill vi ta in 6-10 m.kr, eller kanske mer. Då hamnar vi också med trygghet på rätt sida av fria aktier och det gynnar handeln på Börsen och prissättningen av bolaget. Många hävdar att vi skulle höja kursen vid den här emissionen eftersom så mycket positivt har hänt. Under slutet av Q4 2016 är den nuvarande planeringen för listning hos NGM MTF.

Var med i vår satsning

Jag får avsluta med att citera den gamle stjärnkusken Olle Goop när han pratade med sina hästägare. ”Om du håller tummarna så håller jag tömmarna”. Det jag ber dig är inte att hålla tummarna utan att delta i vår satsning på framtiden. Att teckna nya aktier i ett av Sveriges mest intressanta tillväxtbolag där vi kan kombinera stadiga kassaflöden med enorm tillväxtpotential. Vi kommer att växa, både organiskt och genom förvärv. Folk kommer alltid att äta, bröd är central basföda på det svenska matbordet och EMV är en marknad som ska gå från några hundra miljoner till 2-3 miljarder. Det är Originalbagarn som leder den utvecklingen och jag håller tömmarna.

 

Välkommen till bords!
Magnus Norbäck
VD och Koncernchef

Läs som PDF-form