Aktien

Originalbagarn AB är ännu inte ett noterat bolag.

Bolaget är registrerad hos NGM Pre Market med avsikt att notera bolaget på NGM MTF.

Styrelsen fattade under juni 2017 beslutet att avvakta med notering på NGM till ett senare tillfälle som ännu inte är tidsbestämt.

 

Tidigare Emissioner:

Under perioden 11 November 2016 - 09 december 2016 var det en nyemission som hölls med företräde till befintliga aktieägare. Kursen var satt till 3,60 kr. Emissionen var en del av processen mot notering av bolaget.

Efter nyemissionen finns det 17 129 566 aktier utgivna av Bolaget.

690 aktieägare var registrerade i aktieboken per den 23 Mars 2017.