Pressreleaser

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler i Stockholm, Högbergsgatan 33 (Hitta Hit). ALLMÄNT För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i bolagets aktiebok senast fredagen den 19 maj 2017, eventuella ägarförändringar skall anmälas […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORIGINALBAGARN AB

Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler i Stockholm, Högbergsgatan 33 (Hitta Hit). ALLMÄNT För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i bolagets aktiebok senast fredagen den 19 maj 2017, eventuella ägarförändringar skall anmälas […]

Originalbagarn når 1 000 nya butiker i ny jätteaffär

Originalbagarn med knappa tre år på nacken skördar nya framgångar på den svenska brödmarknaden. Bolaget som nu är under arbete mot en notering hos marknadsplatsen NGM, har nu tecknat avtal med en stor butikskedja för leverans av ett sortiment bröd tillverkat under ett nytt EMV märke. - Vi har jobbat med den här affären i […]

Angående Stadsplan i Växjö - rättelse

Idag, den 15.3.2017 publicerade Smålandsposten en artikel baserad på den detaljplan Växjö kommun tagit fram för området där den av Originalbagarn hyrda fastigheten ligger. Detaljplanen kom inte som någon överraskning för Originalbagarn och diskussioner förs kontinuerligt med fastighetsägaren om en lösning för tiden efter att nuvarande kontrakt upphör vilket ligger flera år bort i tiden. […]

Nu öppnar Bakfickan vid Nynäsbageriet

Storbageriet Nynäsbageriet som är ett dotterbolag till Originalbagarn tar nu ett steg framåt på den lokala marknaden. Den 23:e februari öppnar fabriksförsäljning i direkt anslutning till bageriet. Där kommer det att säljas färskt, upptinat och fryst bröd och kaffebröd från de egna bagerierna. När man bakar såna mängder bröd och bullar som vi gör så […]

Emissionen avslutad

De sista inbetalningarna i emissionen inkom fredagen 20 januari, emissionen blev fulltecknad och vi har nu bett bolagsverket att registrera emissionen som avslutad.   Att stängningen dragit ut på tiden har berott på att vi inväntat inbetalningar från tecknare och har under tiden haft en dialog med dessa. Nu är samtliga inbetalningar registrerade och emissionen […]

Emissionen avslutad och styrelsens beslut om tilldelning

I enlighet med stämmobeslutet den 16 juli 2016 har Originalbagarn genomfört en företrädesemission om 5,6 MSEK. Emissionen blev övertecknad och styrelsen har nu beslutat om tilldelning av aktier till de befintliga aktieägare som tecknat utöver sina teckningsrätter samt till de nya aktieägare som tecknat utan teckningsrätter. Befintliga ägare hade förtur till tilldelningen. Torsdag 15 december […]

Originalbagarns emission i hamn

Originalbagarn pågående nyemission är snart fulltecknad. Det finns fortfarande möjlighet att teckna aktier i bolaget men först till kvarn principen gäller. Målen för emissionen är uppnådda, bolaget har med bred marginal uppnått den ”free float” som NGM krävde inför notering samt stärkt bolagets balansräkning. Emissionen stänger på fredag, 2016-12-09.   För ytterligare information: Magnus Norbäck, […]

Originalbagarn AB förlänger pågående företrädesemission till den 9 december

”Originalbagarn är ett svenskt EMV-bageri inriktat mot stora aktörerna vilka under eget varumärke vill förse marknaden med bröd av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.” Styrelsen i Originalbagarn har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen till den 9 december. Detta för att attrahera fler nya aktieägare att teckna utan företrädesrätt och därmed gynna […]

Originalbagarn AB genomför nyemission om 5,6 MSEK

”Originalbagarn är ett svenskt EMV-bageri inriktat mot stora aktörerna vilka under eget varumärke vill förse marknaden med bröd av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.” Den 9 oktober 2016 beslöt styrelsen i Originalbagarn AB att utnyttja sitt bemyndigande från Årsstämman 16 juni 2016 att genomföra en emission med företräde för bolagets nuvarande aktieägare 10:1, 10 gamla […]