VD-ord

VD-brev April

Till våra aktieägare, leverantörer, kunder, anställda och vänner Det har varit en ovanligt hektisk vår och det ska jag berätta mer om här nedan. Inom flygbranschen har man en regel när det händer något med flygplanen i luften: Aviate – Navigate – Communicate. Det vill säga rätta till felet, ta ut en ny kurs och […]

VD Brev September

Dags för avstamp Vi har haft ett intensivt och spännande arbete efter förvärvet av Nynäsbageriet. Plötsligt är vi en koncern som ska omsätta 100 mkr under året (dryga 80 mkr under 2015). Att vi dragit ner siffran något för 2016 beror på några faktorer av engångskaraktär under första halvåret. Vår långsiktiga prognos kvarstår som tidigare […]

VD brev Juni

Bäste aktieägare Först vill vi tacka alla våra nya aktieägare, ca 400 st, för det stora intresse man visar bolaget. Inte bara genom att teckna aktier utan kanske ännu mer genom att följa oss nära genom initierade frågor via mail och telefon. Mycket har naturligtvis handlat om det rent praktiska runt aktien men också frågor […]