Emission

Det pågår inte någon nyemission för tillfället.

 

Den 13 oktober 2016 beslutade styrelsen i Originalbagarn AB (publ) (org.nr 556205-8890), med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 16 juni 2016, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Intresset för att investera i Originalbagarn var stort trots en liten marknadsföring av emissionen.