VD Brev April

Kära vänner, Leverantörer, personal, aktieägare, marknaden och andra   2018 har börjat i samma höga tempo som inleddes under början av vintern och som pik kommer förvärvet av ett nytt Bageri i Omne på Höga kusten. Vi har valt att kalla vårt nya bageri Originalbagarn Höga Kusten AB. Till ny Platschef har utsetts AnnBritt Nordin […]

VD Brev Januari 2018

Tillbaka mot framtiden ”Vi har skapat nytänkande i brödbranschen, det står helt klart” Som nytillträdd VD vill jag gärna göra en tillbakablick och också peka på en del av de utmaningar och möjligheter som står framför oss. Därav rubriken, vi ser tillbaka på vad vi gjort och använder vår kunskap till att skapa den framtid […]

VD Brev Oktober 2017

Information från Originalbagarn VD Informerar Största fördelen med en relativt kall och dålig sommar är kanske att det är lättare att jobba hårt. På Originalbagarn har vi haft mer att göra än någonsin tidigare och personalen har gjort kämpainsatser, för att inte säga hjälteinsatser för att kunna hinna med och leverera. Nya ordrar krävde investeringar […]

VD Brev Juli 2017

Information från Originalbagarn Styrelsen informerar Den delvis nya styrelse som valdes vid Ordinarie Årsstämma hade sitt första egentliga möte den 21:a Juni. Där togs beslut av en enig styrelse att avvakta med notering på NGM till ett senare tillfälle som ännu inte är tidsbestämt. För att ändå tillgodose behovet av likviditet i aktien förs samtal […]

VD Brev Maj 2017

Till våra aktieägare, leverantörer, kunder, anställda och vänner Årsstämman 2017 Så var årets stämma avklarad, trots att det mesta går på rutin och följer givna mallar så är det en stor händelse för oss att förbereda och hinna med. Glädjande var att så pass många fyllde våra lokaler på vårt HK i Södermalm. Viktigast på […]

VD-brev April

Till våra aktieägare, leverantörer, kunder, anställda och vänner Det har varit en ovanligt hektisk vår och det ska jag berätta mer om här nedan. Inom flygbranschen har man en regel när det händer något med flygplanen i luften: Aviate – Navigate – Communicate. Det vill säga rätta till felet, ta ut en ny kurs och […]

VD Brev September

Dags för avstamp Vi har haft ett intensivt och spännande arbete efter förvärvet av Nynäsbageriet. Plötsligt är vi en koncern som ska omsätta 100 mkr under året (dryga 80 mkr under 2015). Att vi dragit ner siffran något för 2016 beror på några faktorer av engångskaraktär under första halvåret. Vår långsiktiga prognos kvarstår som tidigare […]

VD brev Juni

Bäste aktieägare Först vill vi tacka alla våra nya aktieägare, ca 400 st, för det stora intresse man visar bolaget. Inte bara genom att teckna aktier utan kanske ännu mer genom att följa oss nära genom initierade frågor via mail och telefon. Mycket har naturligtvis handlat om det rent praktiska runt aktien men också frågor […]