VD Brev

 • VD Brev April

  Kära vänner, Leverantörer, personal, aktieägare, marknaden och andra   2018 har börjat i samma höga tempo som inleddes under början av vintern och som pik kommer förvärvet av ett nytt Bageri i Omne på Höga kusten. Vi har valt att kalla vårt nya bageri Originalbagarn Höga Kusten AB. Till ny Platschef har utsetts AnnBritt Nordin med 30 år i verksamheten och till Produktionschef har utsetts Tobias Johansson med 17 år på Bageriet i Omne. Tillförordnad COO blir Niklas Lundqvist som lånats ut från säljaren Polarbröd och kommer att på deltid vara ytterst ansvarig för en lyckosam överflyttning.   Kompetens och … Läs Mer

 • VD Brev Januari 2018

  Tillbaka mot framtiden ”Vi har skapat nytänkande i brödbranschen, det står helt klart” Som nytillträdd VD vill jag gärna göra en tillbakablick och också peka på en del av de utmaningar och möjligheter som står framför oss. Därav rubriken, vi ser tillbaka på vad vi gjort och använder vår kunskap till att skapa den framtid vi eftersträvar. Vi vill helt enkelt ge en bild av det företag du är ägare i, levererar varor och tjänster till, köper högkvalitativt bröd ifrån och inte minst jobbar i, eller du som följer oss av nån annan orsak. Originalbagarn bildades med vetskapen att bolaget … Läs Mer

 • VD Brev Oktober 2017

  Information från Originalbagarn VD Informerar Största fördelen med en relativt kall och dålig sommar är kanske att det är lättare att jobba hårt. På Originalbagarn har vi haft mer att göra än någonsin tidigare och personalen har gjort kämpainsatser, för att inte säga hjälteinsatser för att kunna hinna med och leverera. Nya ordrar krävde investeringar Vår enorma ugn på Linje 41 är en pjäs som är över 30 meter lång och som nu producerar upp till 2 000 bröd per timme  Våra kunder köper i stort sett genomgående mer än de prognoser de lämnat. Därtill kommer att vi får in nya … Läs Mer

 • VD Brev Juli 2017

  Information från Originalbagarn Styrelsen informerar Den delvis nya styrelse som valdes vid Ordinarie Årsstämma hade sitt första egentliga möte den 21:a Juni. Där togs beslut av en enig styrelse att avvakta med notering på NGM till ett senare tillfälle som ännu inte är tidsbestämt. För att ändå tillgodose behovet av likviditet i aktien förs samtal med Pepins Group AB om handel på Alternativa Listan med start till hösten. Pepins är ett värdepappersbolag som bl.a. arrangerar handel i onoterade aktier och står under tillsyn av Finansinspektionen.   Bakgrund Bolagets ledning har haft fokus på att ställa bolaget i ordning för marknadsnotering … Läs Mer

 • VD Brev Maj 2017

  Till våra aktieägare, leverantörer, kunder, anställda och vänner Årsstämman 2017 Så var årets stämma avklarad, trots att det mesta går på rutin och följer givna mallar så är det en stor händelse för oss att förbereda och hinna med. Glädjande var att så pass många fyllde våra lokaler på vårt HK i Södermalm. Viktigast på stämman var valet av en delvis ny styrelse som innebär att vi utökar styrelsen med en ordinarie till sex ledamöter och två suppleanter. Kvar som ordinarie ledamöter blir Gary Börjesson och Joakim Plahn medan Lotta Norling och Lars Save blir kvar som suppleanter. Nya i … Läs Mer

 • VD-brev April

  Till våra aktieägare, leverantörer, kunder, anställda och vänner Det har varit en ovanligt hektisk vår och det ska jag berätta mer om här nedan. Inom flygbranschen har man en regel när det händer något med flygplanen i luften: Aviate – Navigate – Communicate. Det vill säga rätta till felet, ta ut en ny kurs och sedan berätta det för passagerarna. Lite så har vi känt under resan som pågår den här våren. Vi har en optimerad och effektiv overhead som egentligen är inriktad på sälj och produktion. Framöver väntar bokslut, tre certifieringsrevisioner och det fortsatta arbetet med att ta oss … Läs Mer

 • VD Brev September

  Dags för avstamp Vi har haft ett intensivt och spännande arbete efter förvärvet av Nynäsbageriet. Plötsligt är vi en koncern som ska omsätta 100 mkr under året (dryga 80 mkr under 2015). Att vi dragit ner siffran något för 2016 beror på några faktorer av engångskaraktär under första halvåret. Vår långsiktiga prognos kvarstår som tidigare liksom våra tillväxtmål. Viktigast var kanske att det fanns en del överlappning på kundsidan, där ett par viktiga kunder fanns i budgetarna för båda bolagen, som varande kund i det ena och blivande kund hos det andra.  Vad vi märkte var att vi som de … Läs Mer

 • VD brev Juni

  Bäste aktieägare Först vill vi tacka alla våra nya aktieägare, ca 400 st, för det stora intresse man visar bolaget. Inte bara genom att teckna aktier utan kanske ännu mer genom att följa oss nära genom initierade frågor via mail och telefon. Mycket har naturligtvis handlat om det rent praktiska runt aktien men också frågor och idéer om själva driften. Det är speciellt intressant eftersom det visar att Originalbagarn som renodlad livsmedelsproducent har ett brett allmänt intresse. Alla äter och alla har en relation till bröd. Vi hoppas framtiden ska visa att det intresset ska betyda en stabil och hållbar … Läs Mer