Certifiering

BRC - Globala standarden för livsmedelssäkerhet (Global Standard for Food Safety) har utvecklats av British Retail Consortium (BRC), som är en organisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. Standarden är godkänd av detaljhandelsorganistationen Global Food Safety Initiative (GFSI). Nynäsbageriet har varit BRC-certifierade sedan 2010.

BRC-Certifikat Grade AA 2017-07-13

BRC Certifieringen innebär att vi på Nynäsbageriet visat att vi håller högsta standard avseende kvalitet, rutiner, styrning, kontroll och dokumentation. Alla standarder går under de över 400 kvalifikationskrav som ryms inom BRC. I BRC-reglementet ingår även en omfattande leverantörskontroll där Nynäsbageriet visat att alla viktiga samarbetspartners fyller de kvalitetskrav som finns för en leverantör till ett BRC-företag.


Certifierat för Ekologisk produktion 2016-12-22

Nynäsbageriet har erhållit certifikat för produktion av ekologiska produkter.