mini originalbagarn logotyp

Om Originalbagarn | ProdukterProduktionFabriksförsäljningCertifiering

Originalbagarn Produktion är den ena av de två produktionsanläggningar som utgör Originalbagarn AB.
Vi har vår fabrikstillverkning i Växjö. Vår tillverkning är igång sex dagar i veckan men vi har beredskap dygnet runt, året om.

Produkter

Vi tillverkar allt från rostbröd, landgångsbröd, grova bröd till lösbakat och plåtbakat. När det är säsong gör vi självklart även alla de traditionsenliga bakverken så som vörtlimpor och lussekatter.

Produktion

Originalbagarn är ett limpbageri där 50% av produktionen går färskt ut till kunder och distribueras 6 dagar i veckan. Övriga 50% går nedfryst ut till kunder, som i sin tur tinar bröden på plats i sina butiker.

95% av försäljningen går till detaljhandeln och resterande 5% går till grossister.

Fabriksförsäljning

Utöver leverans till våra kunder på marknaden erbjuder vi en lokal fabriksförsäljning i Växjö. Där kan du köpa pinfärskt bröd till fabrikspriser. Läs mer på butikens facebooksida.

Certifiering

BRC-Certifiering Grade AA, EU-lövet certifiering för Ekologisk produktion, KRAV certifierad.