Certifiering

BRC - Globala standarden för livsmedelssäkerhet (Global Standard for Food Safety) har utvecklats av British Retail Consortium (BRC), som är en organisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. Standarden är godkänd av detaljhandelsorganistationen Global Food Safety Initiative (GFSI). Originalbagarn har varit BRC-certifierade sedan 2014.


– Originalbagarn har initierat ett miljöprogram med syfte att vår miljöpåverkan ska vara optimalt liten inom ramen för vår förmåga. Exempelvis köper vi bara grön el, vi prioriterar ekologiska produkter och följer även upp leverantörers miljöstatus.


Bästa kvalitetsintyg till Originalbagarn
Erhöll BRC-Certifikat Grade AA 2017-05-22

Certifieringen innebär att Originalbagarn visat att vi håller högsta standard avseende kvalitet, rutiner, styrning, kontroll och dokumentation. Allt under de över 400 kvalifikationskrav som ryms inom BRC. I BRC-reglementet ingår även en omfattande leverantörskontroll där Originalbagarn visat att alla viktiga samarbetspartners fyller de kvalitetskrav som finns för en leverantör till ett BRC-företag.


Originalbagarn Certifierat för ekologisk och KRAV-märkt produktion 2016-08-22

Originalbagarn har erhållit certifikat för produktion av KRAV-märkta och ekologiska produkter. Vi har redan märkt av den ”nyttiga trenden” som vi med glädje ser till att alla våra EMV-kunder har möjlighet att i sin tur kunna erbjuda sina kunder. De kvalitetskrav som följer med certifieringarna är delmål i företagets mål för 2016 – 2017.